Uitspraak Hoge Raad: Medezeggenschapsrecht.

expertise:

Cassatie

27 maart 2020

Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR (art. 13 WOR); beoordelingsmaatstaf; laatste waarschuwing vereist?

ECLI:NL:HR:2020:532, 27 maart 2020, 19-00358.

Lees hier de volledige uitspraak.