Uitspraak Hoge Raad: Inbreng kapitaal in een B.V.

expertise:

Cassatie

20 november 2015

Bewind. Daad van beschikking (art. 1:441 lid 2 onder a BW); inbreng kapitaal in een B.V.; daarmee onttrekking aan toezicht kantonrechter?

ECLI:NL:HR:2015:3334, 20 november 2015, 15/02021

Klik hier voor de uitspraak.