Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksgoederenrecht

expertise:

Cassatie

03 februari 2017

Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW.

ECLI:NL:HR:2017:161, 3 februari 2017, nr. 15/05587

Klik hier voor de volledige uitspraak.