Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht.

expertise:

Cassatie

26 mei 2023

Art. 7:268 BW. Woonruimte. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Onvoldoende waarborg bieden voor behoorlijke nakoming van de huur. Stelplicht en bewijslast. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Is gezamenlijk voorzien in kosten van huisvesting of kosten van levensonderhoud vereiste?

ECLI:NL:HR:2023:804, 26 mei 2023, 22/01040.

Lees hier de volledige uitspraak.