Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassatie

13 november 2020

Bestanddeelvorming (art. 3:4 lid 2 BW). Fysieke verbondenheid met hoofdzaak. Is gestold aluminium in ovens van elektrolysefabriek bestanddeel geworden van de ovens en elektrolysefabriek? Beschadiging van betekenis. Fysieke of vermogensrechtelijke gevolgen van afscheiding? Ingangsdatum wettelijke rente. Samenhang met zaak 19/00263 en 19/00271.

ECLI:NL:HR:2020:1785, 13 november 2020, 19/00234.

Lees hier de volledige uitspraak.