Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht

expertise:

Cassatie

16 september 2016

IPR; goederenrecht. Toepasselijk recht op eigendom van auto’s die zich in Nederland bevinden; betekenis van eerdere verkrijging van de auto’s in het buitenland (art. 10:127 leden 4 en 5 BW). Is voor bezitsverkrijging voor een ander (art. 3:110 BW) vereist dat die ander ten tijde van de verkrijging bepaald, althans bepaalbaar is? Reactie op betwisting van echtheid van handtekening toereikend?

ECLI:NL:HR:2016:2118, 16 september 2016, nr. 15/03346

Klik hier voor de volledige uitspraak.