Uitspraak Hoge Raad: Geldlening of schenking?

expertise:

Cassatie

30 september 2016

Verbintenissenrecht. Geldlening of schenking? Afspraak dat de ontvanger het bedrag moet terugbetalen “wanneer hij daartoe in staat zal zijn”. Art. 7A:1798 BW; opschortende voorwaarde of tijdsbepaling? Stelplicht en bewijslast met betrekking tot het bestaan van de voorwaarde en het vervuld zijn daarvan. Onverschuldigde betaling?

ECLI:NL:HR:2016:2228, 30 september 2016, nr. 15/02275

Klik hier voor de volledige uitspraak.