Uitspraak Hoge Raad: Enquêterecht

expertise:

Cassatie

04 november 2016

VEB c.s. en Stichting Beheer zijn wel bevoegd tot het verzoeken van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal. Slotervaartbeschikking; uitleg van art. 2:346 lid 1, aanhef en onder b, BW in het licht van de strekking van het enquêterecht. 

ECLI:NL:HR:2016:2456, 4 november 2016, nr. 15/04619

Klik hier voor de volledige uitspraak.