Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassatie

11 september 2020

Komt aan een beslissing in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in een schadestaatprocedure gezag van gewijsde toe in een volgende schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen (art. 236 Rv)?

ECLI:NL:HR:2020:1412, 11 september 2020, 19-01892.

Lees hier de volledige uitspraak.