Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassatie

21 april 2023

Onteigening vermogensbestanddelen en effecten SNS Reaal en SNS Bank. Verzoek tot vaststelling schadeloosstelling, art. 6:8-10 Wft. Waardering achtergestelde vorderingen, uitleg achterstellingsbepalingen, verifieerbaarheid vorderingen, rangorde vorderingen in verband met art. 128 Fw en rente na datum hypothetische faillietverklaring. Te verwachten toekomstperspectief, langjarige afwikkeling faillissement (run-off), bepalen disconteringsvoet, risico’s en onzekerheden op peiltijdstip. Kostenvergoedng, art. 6:11 lid 4 Wft, redelijkheid, door ondernemingskamer bepaald maximumbedrag.

 

ECLI:NL:HR:2023:649, 21 april 2023, 21/02048.

Lees hier de volledige uitspraak.