Uitspraak Hoge Raad: Burenrecht (Curaçao)

expertise:

Cassatie

09 december 2016

Burenrecht (Curaçao). Ongeoorloofd ‘balkon of soortgelijk werk’ in de zin van art. 5:50 BW (Curaçao)? Uitzicht vanaf balkon op een nabije muur. Hoogte van een scheidsmuur, art. 5:49 BW (Curaçao).

ECLI:NL:HR:2016:2824, 9 december 2016, nr. 15/02074

Klik hier voor de volledige uitspraak.