Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

05 oktober 2018

Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; art. 6:673 lid 1 BW. Vraag of volledige vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; art. 6:2 lid 2 BW en art. 6:248 lid 2 BW. Dwingende wetsbepaling, belangenafweging door de wetgever.

ECLI:NL:HR:2018:1845, 5 oktober 2018, nr:17-04833.

Lees hier de volledige uitspraak.