Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht.

expertise:

Cassatie

26 november 2021

Belang bij hoger beroep dat strekt tot bekrachtiging met verbetering van gronden? Gezag van gewijsde, art. 236 Rv. Uitleg van gedingstukken.

ECLI:NL:HR:2021:1779, 26 november 2021, 19/03737.

Lees hier de volledige uitspraak.