Uitspraak Hoge Raad: Aanspraak op legitieme portie

expertise:

Cassatie

24 juni 2016

Erfrecht. Aanspraak op legitieme portie. Conservatoir beslag mogelijk op niet-opeisbare vordering (art. 441 Rv)? Overgangsrecht, art. 128 Ow NBW: in welke vorm kan legitimaris ‘oude’ bevoegdheden uitoefenen gedurende overgangstermijn?

ECLI:NL:HR:2016:1271, 24 juni 2016, nr. 14/04377

Klik hier voor de volledige uitspraak.