Kennisbank Retail & Franchise

26 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Fossil treedt met succes op tegen handel in namaak Michael Kors horloges

Als exclusief licentienemer vervaardigt en verkoopt Fossil horloges voorzien van de Michael Kors merken. Fossil is ook gemachtigd om handhavend op te treden tegen inbreuken op die merken. In deze zaak had de Douane verschillende Michael Kors horloges in beslag genomen op verdenking van namaak. Na onderzoek berichtte Fossil de Douane dat de horloges inderdaad namaakproducten betroffen en vernietigd mochten worden. Maar International Time Group (“ITG”), de groothandel voor wie de horloges bestemd waren, ontkende dat de horloges namaak zijn. De rechtbank oordeelde dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de horloges inderdaad namaak betreffen. Fossil had namelijk …

Lees meer >

25 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Merkinbreuk door illegale parallelhandel van Armani horloges

In deze zaak nam de Douane 320 Armani horloges in beslag, die afkomstig waren uit China en op weg waren naar International Time Group B.V. (“ITG”), een Nederlandse groothandel in uurwerken en sieraden. Armani stelde dat de Armani horloges zonder haar toestemming door ITG in de EER zijn ingevoerd, dan wel namaakproducten betroffen. ITG bracht daartegen in dat de producten originele Armani horloges betreffen. En dat Armani op onrechtmatige wijze gegevens van de Douane had ontvangen, omdat er geen sprake is van namaakproducten. De rechtbank laat het verweer dat de Armani horloges origineel zijn onbesproken. ITG heeft namelijk niet gemotiveerd betwist …

Lees meer >

23 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Coty treedt met succes op tegen inbreukmakende verpakkingsdozen

Coty is internationaal actief in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty produceert en verhandelt parfumproducten onder verschillende merken zoals JIL SANDER en DAVIDOFF, waarvoor zij licenties heeft. Coty is ook gerechtigd om handhavend op te treden tegen merkinbreuk. En dat doet zij als ze ziet dat Easycosmetic verpakkingsdozen gebruikt met daarop diverse merken waarop Coty een licentie heeft. Easycosmetic verkoopt via haar website parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Ze maakt geen deel uit van het selectieve distributiestelsel van Coty. De producten zijn met toestemming van Coty op de markt gebracht. Coty stelt dat zij toch een gegronde reden …

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechthebbende loopt tegen de lamp: geen auteursrechtinbreuk op haar hanglamp

Serax brengt de Concrete hanglamp op de markt. Serax constateert dat Kwantum de Columbo hanglamp op de markt brengt. Volgens Serax is de Columbo hanglamp een inbreukmakende verveelvoudiging van de Concrete hanglamp. Ze stapt naar de Belgische rechter.   Is de Serax Concrete hanglamp auteursrechtelijk beschermd? De Ondernemingsrechtbank Antwerpen gaat eerst na of er op de Concrete hanglamp van Serax een auteursrecht rust. Daarvoor is vereist dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. De auteur moet bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting hebben kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. …

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechtzaak komt voor tafelontwerper op pootjes terecht: inbreuk op tafel én verbeurde boetes

Eiseres heeft de volgende twee types tafels ontworpen, die verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen, en in verschillende kleurstellingen: Model 1 is in februari 2012 in productie gegaan. Model 2 in februari 2014.   Gedaagde heeft tafels ontworpen die bijna identiek zijn aan die van eiseres. Volgens eiseres maakt gedaagde daardoor inbreuk op haar auteursrechten. De Rechtbank legt uit, dat voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het voortbrengsel – in dit geval de tafels van eiseres – een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Met ‘eigen oorspronkelijk karakter’ wordt bedoeld dat de vorm niet mag zijn ontleend aan die …

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Modelhouder krabt zich achter de oren: geschil over kattenkrabpalen

Petsbelle ontwerpt, produceert en verhandelt sinds 2005 kattenkrabpalen. PR-Pet is distributeur van Petsbelle en verhandelt de kattenkrabpalen van Petsbelle binnen de EU. De heer A is mede-eigenaar en mede-bestuurder van PR-Pet. Petsbelle heeft PR-Pet gevolmachtigd voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. EBI houdt zich bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden zoals kattenkrabpalen. De heer A was tot eind september 2016 werkzaam bij EBI. Petsbelle was tot dat moment leverancier van EBI. Petsbelle en haar eigenares (hierna voor het leesgemak “Petsbelle”) houden twee Gemeenschapsmodellen van kattenkrabpalen: de Maine Coon 120 en de Maine Coon 173. In de catalogus van 2018-2019 …

Lees meer >

12 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechtinbreuk zit tuinstoel producent terecht niet lekker

Tribu verkoopt wereldwijd haar tuinstoel Natal Alu. Tribu constateert dat concurrent Borek een tuinstoel verkoopt, die volgens haar zodanig op haar Natal Alu tuinstoel lijkt, dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Is de Natal Alu stoel auteursrechtelijk beschermd? Ook op een gebruiksvoorwerp kan auteursrecht rusten. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist, dat het gebruiksvoorwerp een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vorm mag dus niet ontleend zijn aan die van een ander werk. De vorm moet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Dat het voorwerp past binnen een bepaalde stijl of trend, maakt het voorwerp nog niet …

Lees meer >

30 januari 2017

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Vermelding van merk KLEERTJES.COM in e-mails aan leveranciers van KLEERTJES.COM levert geen merkinbreuk op

Niet ieder gebruik van een merk zonder toestemming van de merkhouder levert merkinbreuk op. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in een juridische strijd tussen diverse webshops in kinderkleding.

Lees meer >

21 december 2016

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

L’Oréal’s trademarks successfully combat trade in damaged and tampered-with perfumes

Under EU law, it is generally allowed to resell brand products that have been put on the EU market by the trademark owner or with his consent. But what about reselling brand products that are damaged or tampered with?

Lees meer >

11 november 2016

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Rubik’s Cube niet meer als merk beschermd – interview Evert van Gelderen bij BNR

De vorm van de Rubik’s Cube is niet beschermd als merk, zo oordeelde het Hof van Justitie EU op 10 november 2016. Het Hof van Justitie is van mening dat de vorm technisch is bepaald en om die reden niet als merk kan dienen.

Lees meer >

12 augustus 2016

Retail & Franchise

De Nederlandse “elite” op het gebied van multichannel retailing in Europa

Dat multichannel retailing booming is, was al langer bekend. Zoals de naam al doet vermoeden, is multichannel het bedienen van consumenten via meerdere verkoopkanalen. Nederland hoort bij de top van de Europese Unie als het gaat om multichannel retailing.

Lees meer >

15 juli 2016

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Primark vs Premark: Tilburgse winkel voor goedkope kleding ontvangt sommatie

Uit een bericht op Retailnews.nl volgt dat Primark een Tilburgse winkelier heeft gesommeerd om de naam Premark niet langer te gebruiken voor zijn nieuw winkel voor ”de goedkoopste kleding van de stad”.

Lees meer >

17 februari 2016

Retail & Franchise

Kamp verkent wettelijke verankering Franchise Code

Minister Kamp van Economische Zaken verkent de mogelijkheid om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de wet. Dit schrijft hij deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Franchise Code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van franchisegeschillen.

Lees meer >

01 december 2015

Mededinging & Regulering Retail & Franchise

De Vereniging Distributie, Franchise en Agentuurrecht (DFA) lanceert een eigen gedragscode Franchise

Terwijl ernaar gestreefd wordt om nog eind dit jaar tot een definitieve versie van de Nederlandse Franchise Code te komen lanceerde de Vereniging DFA afgelopen vrijdag uit onverwachte hoek een alternatieve gedragscode Franchise. 

Lees meer >

01 december 2015

Retail & Franchise

Vijf tips over Blurring

Innovatieve concepten in de foodretail volgen elkaar in rap tempo op. De pick up points zijn nog maar net in ons winkellandschap geïntegreerd of een ander fenomeen staat al weer voor de deur. Blurring. Retailconcepten gecombineerd met horeca. Een beproeft concept is weer terug van weggeweest.

Lees meer >

23 december 2014

Retail & Franchise

Franchiseovereenkomst, huurovereenkomst of beide?

In haar uitspraak van 16 december 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld over een overeenkomst die zowel aspecten van een franchiseovereenkomst als aspecten van een huurovereenkomst heeft.

Lees meer >

10 november 2014

Retail & Franchise

Samenloop tussen huur en franchise

Bij samenloop in het huurrecht kan sprake zijn van:

  • samenloop tussen het ene huurrechtregime en het andere huurrechtregime;
  • samenloop tussen een huurovereenkomst en een andere overeenkomst (waaronder een franchiseovereenkomst).

In dit artikel wordt ingegaan op de tweede vorm van samenloop.

Lees meer >

23 juni 2014

Retail & Franchise

Een Franchisnemer / Huurder mag ondanks een forse achterstand de bedrijfsruimte blijven gebruiken, is dat terecht?

Bij vonnis van 29 april 2014 werd de franchisegever van een autowas formule veroordeeld om de bedrijfsruimte weer aan haar franchisenemer ter beschikking te stellen. Dit, ondanks een behoorlijke betalingsachterstand. In deze uitspraak zitten een aantal onderdelen waar op zijn minst genomen discussie over gevoerd kan worden.

Lees meer >

24 juni 2012

Retail & Franchise

De Rentex ‘franchise’-formule: what’s in a name?

Op 8 december 2011 heeft de nMa een boete van in totaal ruim € 18 miljoen opgelegd aan vier wasserijen voor het maken van verboden horizontale afspraken, meer in het bijzonder een marktverdeling in verschillende regio’s. 

Lees meer >

27 september 2011

Mededinging & Regulering Retail & Franchise

Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding

In civiele procedures komt de verenigbaarheid van een franchiseovereenkomst met het mededingingsrecht regelmatig aan de orde. Uit de rechtspraak blijkt dat de mededingingsrechtelijke beoordeling soms te wensen overlaat of partijen argumenten laten liggen. 

Lees meer >

03 mei 2011

Retail & Franchise

Eenzijdige verhoging franchisefee en uitleg van bepalingen in franchiseovereenkomsten

Uit een recent vonnis van de rechtbank Arnhem [1] blijkt (wederom) dat het op juiste wijze formuleren van contractuele bepalingen van groot belang is. Tussen partijen (franchisegever en franchisenemer) was in geschil of franchisegever gerechtigd was om de franchisefee eenzijdig te verhogen van 11 % naar 14 %. De rechtbank oordeelde dat de contractuele bepaling in de door partijen gesloten franchiseovereenkomst, waarop de franchisegever zijn gerechtigdheid om de franchisefee te verhogen baseerde, een passage bevatte die niet voor objectieve en eenduidige uitleg vatbaar was. 

Lees meer >

27 januari 2010

Mededinging & Regulering Retail & Franchise

Nieuwe Europese regelgeving voor franchiseformules op komst

Een franchiseovereenkomst is een bepaald type distributieovereenkomst. In de praktijk kunnen sommige clausules die veelvuldig in franchiseovereenkomsten voorkomen zoals exclusieve afname bedingen in conflict komen met het mededingingsrecht. Zowel de Nederlandse Mededingingswet als de Europese mededingingsregels - o.a. de Europese groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten (block exemption regulation) - zijn van toepassing op franchiseovereenkomsten.

Lees meer >