Scheiden wonen en zorg eerder ingevoerd

sector:

Zorg

15 augustus 2012

Het scheiden van wonen en zorg voor de ouderenzorg wordt een jaar eerder ingevoerd dan gepland. Daarnaast gaat dit gelden voor een grotere groep zorgvragers. Dit blijkt uit de voorjaarsnota 2012 waarin het ‘Kunduz-akkoord’ werd besproken.

Scheiden wonen en zorg

In het Kunduz-akkoord is opgenomen dat de financiering van wonen en zorg per 1 januari 2013 gescheiden dient te worden voor nieuwe huurders van verzorgingshuizen. Dit betekent dat een boekhoudkundig onderscheid tussen wonen en zorg binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (‘AWBZ’) vergoeding wordt aangebracht. De gedachte achter het scheiden van wonen en zorg is dat bewoners bewuster gaan kiezen, meer keuzevrijheid krijgen en dat zorginstellingen marktgerichter worden waardoor de diversiteit in wonen wordt vergroot. Voor huidige cliënten verandert er per 1 januari 2013 nog niets.

Inhoud regeling

Deze regeling zal van toepassing zijn op cliënten met bepaalde zorgzwaartepakketen (‘ZZP’) voor de sector verpleging en verzorging, meer specifiek in de categorie 1 t/m 3. Een ZZP beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft. Bij elk ZZP hoort een aantal uur zorg per week. Een ZZP ziet onder meer op wonen, zorg, diensten en behandelingen. Aanvankelijk zou de nieuwe regeling zien op ZZP 1 en 2.

Nieuwe cliënten met een ZZP in de categorie 1 t/m 3 dienen vanaf volgend jaar zelf hun huur te gaan betalen willen zij in aanmerking komen voor het verkrijgen van zorg in een zorginstelling. Thans hoeven huurders van een woning in een verzorgingstehuis niet zelf de huur te betalen. De huur gedekt wordt momenteel gedekt door de AWBZ. Bewoners betalen slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Deze hervorming houdt tevens in dat wordt overgegaan tot het AWBZ-breed “extramuraliseren” van zorg voor cliënten met een ZZP in de categorie 1 t/m 3. Dit betekent dat de huidige lichte intramurale zorg vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe cliënten niet meer in verzorgingshuizen wordt geboden, tenzij zij zelf de huur gaan betalen. Gevolg hiervan is dat meer ouderen in de eigen omgeving zullen worden geholpen. Het nadeel van deze regeling ten slotte voor zorginstellingen is dat deze wellicht krijgen te kampen met leegstand omdat de instroom van cliënten afneemt. Daarnaast hebben zorginstellingen nog maar zeven maanden de tijd om de bedrijfsvoering hier op in te richten.