Ontslag wegens schending aanbestedingsregels

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 juli 2012

Bij uitspraak van 9 juli 2012 (LJN: BX0752) heeft de rechtbank  s-Hertogenbosch geoordeeld dat het eigenmachtig opzij stellen van de aanbestedingsregels door een gemeenteambtenaar een zodanig plichtsverzuim oplevert dat een strafontslag op zijn plaats is.

Achtergronden
De betreffende ambtenaar (hierna: ‘X’) was sinds 1977 in dienst bij de gemeente ’s-Hertogenbosch (hierna: ‘de Gemeente), laatstelijk in de functie van senior technisch medewerking bij de afdeling Ingenieursbureau. Naar aanleiding van signalen omtrent het niet naleven van de regels met betrekking tot tijdsverantwoording, declaraties en aanbestedingen heeft de Gemeente een bedrijfsrecherche bureau opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek bracht onder meer aan het licht dat X in ten minste drie gevallen de aanbestedingsregels heeft geschonden.

Bij het project Willem II heeft X één van de inschrijvers geïnformeerd dat zijn inschrijving niet de laagste was en aangegeven met welk bedrag moest worden ingeschreven om de opdracht binnen te halen. Vervolgens is door deze inschrijver een aangepaste offerte ingediend. Met betrekking tot twee aanbestedingen verband houdende met het Theater Artemis heeft X in de processen-verbaal van aanbesteding aangegeven dat er drie inschrijvingen waren binnen gekomen, terwijl er in werkelijkheid in beide gevallen maar één inschrijving was.

Geconfronteerd met deze feiten en omstandigheden heeft de Gemeente, na het plegen van hoor en wederhoor, X de disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd. X heeft tegen dit besluit beroep ingesteld.

Oordeel rechtbank
Het beroep van X wordt door de rechtbank van tafel geveegd. Volgens de rechter mag de Gemeente met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van de Gemeente en het vertrouwen dat  de Gemeente in zijn medewerkers moet kunnen stellen, hoge eisen stellen aan de integriteit van zijn medewerkers. Dat geldt in versterkte mate voor een werknemer die belast is met het doen van aanbestedingen en het begeleiden van bouwprojecten, waar veel geld mee is gemoeid.

De rechter overweegt dat X door zijn handelwijze in ernstige mate het vertrouwen heeft beschaamd dat de Gemeente in hem moet kunnen stellen. Het eigenmachtig terzijde stellen van de aanbestedingsregels en het valselijk opmaken van processen verbaal, levert volgens de rechtbank een ernstig plichtsverzuim, waarvoor onvoorwaardelijk ontslag op zijn plaats is. Dat X ten tijde van het ontslag 57 jaar was, sinds 1977 bij de Gemeente in dienst is geweest en steeds goed heeft gefunctioneerd leidt niet tot een ander oordeel.

Analyse
Deze uitspraak onderstreept nog maar eens het belang van naleving van de aanbestedingsregels, zowel voor aanbesteders als voor werknemers die aanbestedingen en bouwprojecten begeleiden. Dat het ontslag van X in beroep in stand is gebleven, lijkt ons juist. Overheden hebben er groot belang bij dat zelfs maar de schijn van concurrentievervalsing wordt vermeden en lopen het risico met schadeclaims te worden geconfronteerd, indien de aanbestedingsregels niet worden nageleefd. Onder die omstandigheden moet het voor overheden mogelijk zijn hard en doeltreffend op te treden tegen werknemers die doelbewust en eigenmachtig de aanbestedingsregels aan hun laars lappen.