De Europese BV: een nieuwe rechtsvorm

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 februari 2009

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een Verordening gepubliceerd, waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd voor oprichting van Europese BV’s.

Het statuut van de Europese BV zal in beginsel per 1 juli 2010 in werking treden. Met het statuut wil de Europese Commissie ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in staat stellen om overal in de Europese Unie onder dezelfde rechtsvorm activiteiten te ontwikkelen. Het voorstel bevat een regeling voor een Europese besloten vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (SPE).

Deze nieuwe rechtsvorm zal MKB ondernemingen, ondernemingen met maximaal 250 personeelsleden die 99% uitmaken van alle bedrijven in de EU, in staat stellen deel te nemen aan het economisch verkeer in geheel Europa, zonder noodzaak tot nevenvestiging in andere Lidstaten of oprichting van uiteenlopende Europese rechtsvormen. De toegang tot internationale markten en financiering wordt hierdoor verder vergroot.