ACM publiceert haar allereerste ‘Signaal’: een gedetailleerde blik in deze belangrijke publicatie

20 maart 2014

Op 13 maart 2014 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar eerste ‘Signaal’ gepubliceerd. In deze publicatie worden de maatschappelijke ontwikkelingen voor 2014 benoemd die van belang zijn voor haar toezichtsrol. Via dit signaal wil de ACM een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie op zowel nationaal als Europees vlak.

Er worden drie speerpunten uitgelicht in het signaal van de ACM: (1) de behartiging van publieke belangen, (2) belangrijke ontwikkelingen op de markten voor energie, spoor en telecom en (3) de wisselwerking tussen civiele en publieke handhaving van het mededingingsrecht.

Behartiging van publieke belangen
De ACM onderstreept het belang van samenwerking tussen bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen, maar er zijn risico’s verbonden aan deze sociale initiatieven. Het is van cruciaal belang dat deze initiatieven niet in strijd zijn met de mededingingsregels. De ACM heeft de taak om hier een evenwicht in te bewaren en indien nodig maatregelen te nemen.

Ontwikkelingen op de markten voor energie, spoor en telecom
– Energie


Binnen de energiesector zien we een toename van de beweging naar duurzame energie. Dit is van groot belang voor de ACM die de uitdaging heeft om de verschillende netbeheerders te reguleren en de samenwerking op Europees niveau te bevorderen. Innovatie en competitie zijn belangrijke tools om energiebesparing en duurzaamheid te stimuleren.

– Spoor
Ook op de spoorwegmarkt is er veel beweging, zowel op Europees als op nationaal niveau. Los van de liberalisering van het internationaal personenvervoer, heeft de ACM de taak om te zorgen dat zowel goederen- als personenvervoerders in dienst kunnen treden voor treinreizigers en verladers.

– Telecom
Binnen de telecommunicatiemarkt ondersteunt de ACM het versterken van de positie van de eindgebruikers en de voorstellen voor netneutraliteit. Echter, de ACM ziet ook nadelen in de veto-bevoegdheid van de Europese Commissie.

Civiele handhaving in het mededingingsrecht
Er wordt gewerkt aan een ontwerprichtlijn voor civiele handhaving van het mededingingsrecht. De ACM staat positief tegenover deze ontwikkeling aangezien het zorgt voor een evenwicht tussen publieke en civiele handhaving.

Wilt u meer weten?
Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)

Blijf op de hoogte!
Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.