Wetsvoorstel privaat kapitaal in de zorg

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

13 februari 2012

Minister Edith Schippers (VWS) gaat het aantrekkelijker maken om privaat geld te investeren in ziekenhuizen. Zij wil hiermee de kwaliteit en dienstverlening in de zorg vergroten, zonder dat dit de belasting- en premiebetaler geld kost. Bovendien zullen ziekenhuizen hierdoor minder afhankelijk worden van banken. Schippers heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, dat het voor ziekenhuizen gemakkelijker maakt privaat kapitaal aan te trekken.

De verwachting is dat door private investeringen er een hogere kwaliteit van de zorg en betere dienstverlening voor de patiënt komt. Ook komen noodzakelijke zorginnovaties daardoor sneller van de grond. Verschaffers van privaat kapitaal hebben een belang bij een goede en doelmatige bedrijfsvoering. Door het uitblinken van ‘hun’ ziekenhuis op kwaliteit en dienstverlening kan het meer patiënten naar zich toe trekken. Dit levert zowel voor de patiënt als de private investeerder voordelen op in betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs.

Schippers wil met het wetsvoorstel er een eind aan maken dat private investeerders, zoals pensioenfondsen, wel in andere sectoren van de Nederlandse economie investeren, maar niet in de zorg. Voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) is het nu lastig om privaat kapitaal in de vorm van risicodragend (eigen) vermogen aan te trekken. Voor medisch-specialistische zorg geldt namelijk een verbod op winstoogmerk en daarmee feitelijk ook op winstuitkering. Deze instellingen zijn nu nog vooral aangewezen op vreemd vermogen en afhankelijk van leningen van banken om hun bezittingen te financieren. Privaat kapitaal doorbreekt deze afhankelijkheid  van banken en zorgt dus voor aanvullende financiële middelen voor ziekenhuizen.

Schippers wil risico’s vermijden en hecht daarom aan strakke voorwaarden om tot winstuitkering in de medisch-specialistische zorg over te kunnen gaan. Zo mag winstuitkering pas plaatsvinden na een kwaliteitstoets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook moet er voorafgaand een positieve beoordeling van de financiële reserves zijn. Een cruciale eis is ook dat er geen winst mag worden uitgekeerd in de eerste drie jaar na het moment van investeren. Dit zorgt ervoor dat verschaffers van privaat kapitaal voor een langere termijn investeren. De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op zorgaanbieders die winst uitkeren op basis van de voorwaarden in deze wet. 

  • Voorstel van wet (Kamerstukken II 2011-2012, 33168 nr. 2)
  • Memorie van toelichting (Kamerstukken II 2011-2012, 33168 nr. 3)
  • Advies Raad van State en nader rapport (Kamerstukken II 2011-2012, 33168 nr. 4)
  • Artikel Telegraaf 9 februari 2012: "Hospitaal mag winst uitkeren"