Vereniging van eigenaren. Vervangende toestemming.

20 juli 2014

Welke omstandigheden kunnen een rol spelen bij de beoordeling van de kantonrechter om aan een appartementseigenaar een vervangende machtiging te verlenen voor een geweigerde medewerking of niet verleende toestemming?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak. (nr. 2590207 ME VERZ 13-380).