UK Omkopingswet: Ook voor Nederlandse Bedrijven van Toepassing – Wat Je Moet Weten als Zakelijk Nederland

18 januari 2015

Midden 2011 trad de UK Bribery Act 2010 in werking, een ontwikkeling die het Britse rechtssysteem tot de strengste in de wereld maakte als het gaat om corruptiebestrijding. Deze wetgeving, die omkoping bestraft met gevangenisstraffen en boetes, kan ook gevolgen hebben wanneer een bedrijf derden inschakelt, die zich dan wereldwijd aan corruptie schuldig maken. Ook wanneer de “omkoping” bestaat uit zakelijke praktijken die elders volkomen normaal worden gevonden, is de wet van toepassing. Maar hoe zit het nu inmiddels precies?

Om inzichtelijk te maken waarom de [UK Bribery Act](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents) ook voor Nederlandse bedrijven van belang is, hebben we een top 10 samengesteld:

1. **Nederlandse bedrijven kunnen worden onderzocht en vervolgd.** De UK Bribery Act heeft een “extraterritoriaal toepassingsgebied”. Elk bedrijf dat (deels) actief is in Groot-Brittannië kan worden vervolgd.

2. **Lokale zakelijke gebruiken zijn meestal irrelevant.** De UK Bribery Act houdt vrijwel geen rekening met lokale gebruiken, tenzij deze zijn opgenomen in de geschreven wet van het land. Britse rechtbanken kunnen als gevolg hiervan een financieel of ander voordeel aan iemand als omkoping zien, zelfs als dit aanbod normaal is in de zakelijke omgang van dat land.

3. **Verantwoordelijkheid voor niet voorkomen van corruptie.** Nederlandse bedrijven kunnen worden vervolgd voor “het niet voorkomen van omkoping namens een organisatie”. Een commerciële organisatie is schuldig wanneer iemand met wie het “verbonden” is, iemand omkoopt met de bedoeling een zakelijk voordeel te behalen.

4. **Hoge straffen, grote gevolgen.** Bedrijven die de wet overtreden, moeten rekening houden met strafrechtelijke sancties en andere negatieve gevolgen. Denk hierbij aan gevangenisstraffen (tot 10 jaar) of boetes, maar ook aan reputatieschade en andere financiële gevolgen.

5. **Aansprakelijkheid voor fouten van anderen.** Bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor omkoping door personen die namens hen handelen, zelfs als het bedrijf geen controle heeft over of zich niet bewust is van hun dagelijkse acties.

6. **Voer “adequate procedures” in.** Pro-actief handelen kan commerciële organisaties beschermen tegen aansprakelijkheid. In principe worden bedrijven niet aansprakelijk gesteld indien zij kunnen aantonen dat zij “adequate procedures” hadden ingesteld om omkoping te voorkomen.

7. **Een entiteit kan al snel worden gezien als een ‘commerciële organisatie’.** Ook joint ventures die actief zijn in Groot-Brittannië vallen onder de wet.

8. **De definitie van “een bedrijf uitoefenen” is vaag.** Elke Europese commerciële organisatie die “haar bedrijf of een deel daarvan” in Groot-Brittannië uitoefent valt onder de UK Bribery Act, maar deze definitie blijft vaag. De Britse regering gaat uit van een zeer brede interpretatie.

9. **De definitie van “omkoping” is bewust breed gehouden.** De wet onderscheidt twee soorten overtredingen (omkoping en omgekocht worden) en twee bijkomende overtredingen (het omkopen van een buitenlandse overheidsfunctionaris en het niet voorkomen van omkoping namens een organisatie).

10. **Uitgebreide jurisdictie.** Volgens de wet heeft Groot-Brittannië de bevoegdheid om uitspraken te doen over omkoping door commerciële organisaties overal ter wereld, zolang deze organisaties hun bedrijf of een deel daarvan in Groot-Brittannië uitoefenen.

Het Britse Ministerie van Justitie heeft duidelijk aangegeven waarom zij deze wetgeving heeft geïntroduceerd:

>*In juridische en beleidsmatige termen is de inbreuk op het voorkomen van corruptie en de adequate procedures die hiervoor worden verdedigd, de echte vernieuwing in de wet. Deze bepaling, die een eenvoudige, robuuste vorm van aansprakelijkheid van ondernemingen combineert met een sterke stimulans om corruptiepreventie als onderdeel van goed bestuur te bevorderen, helpt bij het ontwikkelen van een zakelijke anti-corruptiecultuur en bevordert het rechtsstatelijke denken en de totstandkoming van een gelijk speelveld in de internationale handel.*

Britse advocaten hebben onderstreept dat bedrijven als gevolg van de UK Bribery Act hun eigen anti-corruptieprocedures tegen het licht moeten houden. Met de juiste voorlichting, training en procedures kan een commerciële organisatie aantonen dat zij ‘adequate procedures’ heeft ingevoerd en dus niet aansprakelijk zou mogen worden gehouden voor het niet voorkomen van omkoping.

Uit het meest recente jaarverslag van de Britse toezichthouder, het Serious Fraud Office, blijkt dat tussen 2013-2014 enkele tientallen (35) partijen zijn aangeklaagd op grond van de UK Bribery Act. Dit kan deels worden verklaard door de complexiteit van de procedure en het feit dat fraude en corruptie doorgaans in het verborgen zijn. De gevolgen van een veroordeling kunnen echter dramatisch zijn, reden waarom anti-corruptieprocedures hoog op de agenda staan bij veel internationale bedrijven.

**Heeft u hulp nodig bij het invoeren van anti-corruptieprocedures?**

Neem vrijblijvend contact op met Minos van Joolingen ([Contact](https://www.banning.nl/onze-mensen/mr-m-j-minos-van-joolingen-banning/), [LinkedIn](https://www.linkedin.com/profile/view?id=162155534&authType=NAME_SEARCH&authToken=5wpZ&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1418393197827%2Ctas%3Aminos%20van%20%2Cidx%3A1-1-1)) of Adriaan Buyserd ([Contact](mailto:%20a.buyserd@www.banning.nl), [LinkedIn](https://www.linkedin.com/profile/view?id=45362194&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1-*1-*1-*1_*1_*1-*1_*1&trk=spm_pic)).

**Wilt u op de hoogte blijven?**

Download onze eBooks en nieuwsbrieven [hier](https://www.banning.nl/publicaties/).