Uitspraak Hoge Raad: weigeren van verweerschrift

expertise:

Cassatie

29 januari 2016

Procesrecht. Weigeren van verweerschrift in hoger beroep. Art. 362 en 282 lid 1 Rv, en Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven.

ECLI:NL:HR:2016:155, 29 januari 2016, nr. 15/03507

Klik hier voor de volledige uitspraak.