Uitspraak Hoge Raad: Voeging, art. 217 Rv. Belang

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Procesrecht. Voeging, art. 217 Rv. Belang (HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1602, NJ 2015/295).

ECLI:NL:HR:2015:2534, 11 september 2015, nr. 15/02186

Klik hier voor de volledige uitspraak.