Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht, erfrecht

expertise:

Cassatie

27 mei 2016

Vermogensrecht, erfrecht. Zoon heeft vóór het overlijden van de moeder onrechtmatig gelden onttrokken aan haar vermogen. Berekening rente over de daaruit ontstane vordering; art. 6:119 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2016:995, 27 mei 2016, zaaknr. 14/05680.

Klik hier om de hele uitspraak te lezen.