Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

expertise:

Cassatie

23 juni 2017

Vermogensrecht. Door Ontvanger in kader van geschil met belastingplichtige betaald bedrag op kwaliteitsrekening ten name van Stichting beheer derdengelden advocatenkantoor. Is vordering tot uitbetaling van Ontvanger tegen Stichting verjaard? Is sprake van een gemeenschap? HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3413, NJ 2004/196 (ProCall); overeenkomstige toepassing van art. 25 Wet op het notarisambt.

ECLI:NL:HR:2017:1139, 23 juni 2017, nr. 16/02615

Klik hier voor de volledige uitspraak.