Uitspraak Hoge Raad: Verjaring van vordering

expertise:

Cassatie

03 februari 2017

Verjaring van vordering tot vernietiging koopovereenkomst (art. 3:34 BW)? Betekenis van ‘onbekwaamheid’ in art. 3:52 lid 1, onder a, BW. Bekrachtiging overeenkomst die is aangegaan in strijd met verbod van ‘Selbsteintritt’ (art. 3:68).

ECLI:NL:HR:2017:150, 3 februari 2017, nr. 15/05423

Klik hier voor de volledige uitspraak.