Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

24 september 2021

Geschil over verrekening tussen curator van failliete vennootschappen uit een concern en beheermaatschappij (voormalig groepshoofd van het concern). Vraag of schuld uit draagplicht voor groepskredieten geheel verrekend mag worden met vordering op één van de vennootschappen; art. 6:127 BW. Vraag of het gevorderde ook zag op gedeeltelijke verrekening.

ECLI:NL:HR:2021:1359, 24 september 2021, 20/01415.

Lees hier de volledige uitspraak.