Uitspraak Hoge Raad: Vennootschapsrecht

expertise:

Cassatie

23 september 2016

Vennootschapsrecht. Tussentijdse uitkering van dividend. Vordering van de curator op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 lid 1 BW), onrechtmatig handelen jegens schuldeisers van de vennootschap (art. 6:162 BW) en nietigheid/vernietigbaarheid van dividendbesluit (art. 2:216 (oud) BW en art. 42 en 47 Fw). Bijzondere regel van bewijslastverdeling (art. 43 en 45 Fw).

ECLI:NL:HR:2016:2172, 23 september 2016, nr. 15/02192

Klik hier voor de volledige uitspraak.