Uitspraak Hoge Raad: Vennootschapsbelasting

expertise:

Cassatie

16 september 2016

Vennootschapsbelasting. Art. 3.54, lid 1, Wet IB 2001. Winst als gevolg van een uitdelingscorrectie bij vervreemding van een bedrijfsmiddel aan een gelieerde partij tegen een onzakelijk lage prijs kan worden toegevoegd aan een herinvesteringsreserve. Hoge Raad komt terug van BNB 1970/93.

ECLI:NL:HR:2016:2080, 16 september 2016, nr. 15/04483

Klik hier voor de volledige uitspraak.