Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. IPR.

expertise:

Cassatie

24 april 2020

Verzoek tot verklaring voor recht dat werkzaamheid internationale Bandidos Motorcycle Club in strijd is met openbare orde (art. 10:122 BW) door hof afgewezen. Heeft OM voldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat sprake is van een internationale ‘corporatie’ als bedoeld in art. 10:117, onder a, BW en art. 10:122 BW? Verbodenverklaring en ontbinding van Bandidos-motorclub in Nederland (art. 2:20 BW) door hof toegewezen. Treft dit verbod ook de lokale Nederlandse afdelingen (‘chapters’)? Formele en informele verenigingen (art. 2:26 BW); rechtspersoonlijkheid van afdelingen? Uitleg van art. 10:122 BW en art. 2:20 BW in licht van grondrecht op vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting.

ECLI:NL:HR:2020:797, 24 april 2020, 19-01401.

Lees hier de volledige uitspraak.