Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Kort geding.

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Vordering verbod tot treffen conservatoire maatregelen, terwijl inmiddels vonnis in bodemprocedure is gewezen. Te hanteren maatstaf; afstemmingsregel; belangenafweging.

ECLI:NL:HR:2020:599, 3 april 2020, 18-05202.

Lees hier de volledige uitspraak.