Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

10 maart 2017

Cassatieprocesrecht. Beroep op niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep wegens berusting (art. 400 Rv).

ECLI:NL:HR:2017:412, 10 maart 2017, nr. 16/04091

Klik hier voor de volledige uitspraak.