Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

25 januari 2019

Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie worden ingediend? Aansluiting bij HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2416.

ECLI:NL:HR:2019:108, 25 januari 2019, 18-02930

Lees hier de volledige uitspraak.