Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

24 februari 2017

Procesrecht. Incident tot voeging, art. 217 Rv. Belang van Zorginstituut en Staat bij voeging in procedure over uitleg Zorgverzekeringswet? HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1602, NJ 2015/295 en HR 11 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2534, NJ 2015/369.

ECLI:NL:HR:2017:306, 24 februari 2017, nr. 16/03564

Klik hier voor de volledige uitspraak.