Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

03 februari 2017

Procesrecht. Verdeling nalatenschap. Gezag van gewijsde, art. 236 Rv.

ECLI:NL:HR:2017:135, 3 februari 2017, nr. 15/04203

Klik hier voor de volledige uitspraak.