Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

11 december 2020

In appel is de dochtervennootschap in plaats van de moedervennootschap als geïntimeerde aangeduid. Appellante verzoekt rectificatie. Moedervennootschap is op bevel van hof opgeroepen en heeft zich over rectificatie uitgelaten. Hof verklaart appellante niet-ontvankelijk. Klachten over afwijzing van het rectificatieverzoek door het hof.

ECLI:NL:HR:2020:2009, 11 december 2020, 19/03625.

Lees hier de volledige uitspraak.