Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

21 november 2016

Procesrecht. Verstek van geïntimeerde gezuiverd door betaling van griffierecht (art. 353 lid 1 en 142 Rv). Hof blijft zaak als verstekzaak behandelen en wijst arrest. Door geïntimeerde ingesteld verzet niet-ontvankelijk verklaard omdat het als arrest op tegenspraak moet worden aangemerkt (vgl. HR 15 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1094, NJ 1994/7). Apparaatsfout. Toegang tot de appelrechter, art. 6 EVRM, bieden van herstel.

ECLI:NL:HR:2016:2642, 18 november 2016, nr. 15/02723

Klik hier voor de volledige uitspraak.