Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

30 juni 2017

Procesrecht. Huur woonruimte. Eigenaar vordert verklaring voor recht dat gedaagde zonder recht of titel in woning verblijft. Verweer dat huurovereenkomst bestaat. Stelplicht en bewijslast.

ECLI:NL:HR:2017:1185, 30 juni 2017, nr. 16/02778

Klik hier voor de volledige uitspraak.