Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing

expertise:

Cassatie

07 juli 2017

Prejudiciële beslissing (art. 392 Rv). Procesrecht. Vordering tegen meer gedaagden, die deels wel en deels niet in het geding verschijnen. Is art. 140 lid 3 Rv van toepassing, indien de zaak ten aanzien van de verschenen gedaagden wordt doorgehaald? Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis?

ECLI:NL:HR:2017:1274, 7 juni 2017, zaaknr. 17/01430

Klik hier voor de volledige uitspraak.