Uitspraak Hoge Raad: Overname van apotheken

expertise:

Cassatie

13 mei 2016

Contractenrecht. Overname van apotheken. Vordering van koper uit ongerechtvaardigde verrijking. Verwerping bewijsaanbod. Tegenbewijs tegen dwingend bewijs in notariële akte (art. 157 lid 2 Rv).

ECLI:NL:HR:2016:848, 13 mei 2016, nr. 15/01066

Klik hier voor de volledige uitspraak.