Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

expertise:

Cassatie

30 juni 2017

Overeenkomstenrecht. Bruikleen. Geleende aanhangwagen wordt gestolen. Bruiklener aansprakelijk? Omvang zorgplicht ‘als een goed huisvader’ (art. 7A:1781 lid 2 BW).

ECLI:NL:HR:2017:1186, 30 juni 2017, nr. 16/03081

Klik hier voor de volledige uitspraak.