Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht.

expertise:

Cassatie

30 oktober 2020

Uitleg parkeerovereenkomst. Onverschuldigde betaling facturen. Over terugbetaling wettelijke handelsrente verschuldigd of wettelijke rente? Vgl. HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3106.

ECLI:NL:HR:2020:1710, 30 oktober 2020, 19-02259.

Lees hier de volledige uitspraak.