Uitspraak Hoge Raad: Onverschuldigde betaling

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

Onverschuldigde betaling. Verjaring. Huurrecht. Huurverhoging wordt in appel (na vernietiging in cassatie en verwijzing) vernietigd. Vordering tot terugbetaling van te veel betaalde huur. Aanvang verjaringstermijn van deze vordering.

ECLI:NL:HR:2016:1052, 3 juni 2016, nr. 15/00912

Klik hier voor de volledige uitspraak.