Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad.

expertise:

Cassatie

08 september 2023

Verjaring. Art. 3:310 lid 1 BW. Aanvang van verjaringstermijn van rechtsvordering tot vergoeding van schade door onrechtmatig besluit en van rechtsvordering tot vergoeding van schade door onrechtmatige onzelfstandige voorbereidingshandeling. Schadebegroting. Toereikende motivering van afwijking van grondslag van vordering en van abstraheren van omstandigheid dat perceel niet is verkocht? Ruimtelijke onderbouwing vereist voor vrijstelling op voet van art. 19 lid 3 WRO (oud)?

ECLI:NL:HR:2023:1172, 8 september 2023, 22/01649.

Lees hier de volledige uitspraak.