Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

09 juni 2017

Leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser onmogelijk is geworden. Causaal verband, vraag welke verhaalsmogelijkheden er zonder de transactie zouden zijn geweest.

ECLI:NL:HR:2017:1053, 9 juni 2017, zaaknr. 16/00582

Klik hier voor de volledige uitspraak.