Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

21 april 2017

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid ouders voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW. Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep; gebrek aan belang vanwege aansprakelijkheid als wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon?

ECLI:NL:HR:2017:757, 21 april 2017, nr. 16/01604

Klik hier voor de volledige uitspraak.