Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

13 januari 2017

Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW. Vraag of Daf een vrachtwagen, die bij normaal gebruik voor het doel waarvoor de auto is bestemd schade veroorzaakt, als producent in het verkeer heeft gebracht. Moet bij het antwoord op die vraag worden aangesloten bij de maatstaf voor productaansprakelijkheid van HvJEU 9 februari 2006, ECLI:EU:C:2006:93, NJ 2006/401 (O’Byrne/Sanofi)?

ECLI:NL:HR:2017:32, 13 januari 2017, nr. 15/04356

Klik hier voor de volledige uitspraak.