Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

Rechtspersonenrecht. Onrechtmatige daad. Opzegging lidmaatschap in strijd met art. 2:8 BW tevens onrechtmatig? Invloed achterwege laten van vernietiging (art. 2:15 BW). Verrassingsbeslissing. Termijn van opzegging.

ECLI:NL:HR:2016:1061, 3 juni 2016, nr. 15/02092

Klik hier voor de volledige uitspraak.