Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht.

expertise:

Cassatie

21 april 2023

Bestuurdersaansprakelijkheid. Limitatieve opsomming matigingsgronden in art. 2:248 lid 4 BW. Matiging aansprakelijkheid tot 10% van het boedeltekort onjuist of onbegrijpelijk?

ECLI:NL:HR:2023:635, 21 april 2023, 22/00221.

Lees hier de volledige uitspraak.